Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej 3 w Konstancinie-Jeziornie”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane „Górny” Jan Górny z siedzibą ul. Rejtana 24A, 05-075 Warszawa, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium 100 % najniższa cena w przedmiotowym postępowaniu. 

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Górny” Jan Górny

ul. Rejtana 24A, 05-075 Warszawa

 100

 

 

 2.

OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik

ul. Wiślana 11, 05-530 Góra Kalwaria

98,26

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Niedziela, 18 luty 2018

Logowanie