Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dział Eksploatacyjny wod-kan

• usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej
• utrzymanie i konserwacja gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• eksploatacja gminnych stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków
• odbiory techniczne robót wodno – kanalizacyjnych
• kontrola jakości wody

Kontakt

Kontakt w sprawach dotyczących eksploatacji sieci wod-kan. oraz odbiorów technicznych przyłączy wod-kan. :
22 756 42 51 lub 756 46 83 wew. 21, siedziba Stacja Uzdatniania Wody
Awarie wodno–kanalizacyjne 600 899 628

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dział Techniczno – Rozliczeniowy wod-kan

• wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej z zakresu wodociągów i kanalizacji,
• odbiory techniczne robót wodno – kanalizacyjnych
• sporządzanie i aktualizacja umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
• przyjmowanie odczytów wskazań wodomierzy
• rozliczanie i fakturowanie wykonanych robót i usług
• wymiana wodomierzy głównych
• przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących odczytów, wymiany wodomierzy oraz wystawionych faktur

Kontakt

Kontakt w sprawie wydawania warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji technicznej: 

22 756 42 51 lub 22 756 46 83 wew. 25, pok. nr 13

Kontakt w sprawie zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków:

22 756 42 51 wew. 23 lub 22 756 46 83 wew. 20, pok. nr 14

Kontakt w sprawie fakturowania usług, przekazania odczytu wodomierza:

22 756 33 88 pok. nr 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZYŁĄCZ NIERUCHOMOŚĆ DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ!

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAPEWNIAJĄ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU MIĘDZY INNYMI POPRZEZ PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ. W PRZYPADKU JEJ BRAKU, NALEŻY WYPOSAŻYĆ NIERUCHOMOŚĆ W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY.

Jednym z problemów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, w tym także naszego Zakładu, jest walka z nielegalnym poborem wody i nielegalnym odprowadzaniem ścieków. Kradzieże wody i nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków. W rezultacie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za swoich sąsiadów, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nielegalnie odprowadzają ścieki.

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodu

Uprzejmie informujemy, że Odbiorcy którzy wykorzystują znaczne ilości wody do podlewania ogrodu i chcą pomniejszyć ilość odprowadzanych ścieków, a tym samym wysokość rachunków mogą zamontować dodatkowy wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą.

Zakład Gospodarki  Komunalnej  w  Konstancinie–Jeziornie  podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone Uchwałą Nr 282/VII/20/2016 z dnia 1 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie taryfy  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od 17.07.2016r. do 16.07.2017r.

Zakład Gospodarki  Komunalnej  w  Konstancinie–Jeziornie  podaje do publicznej  wiadomości  zatwierdzone Uchwałą Nr 504/VII/32/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie taryfy  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od 17.07.2017 r. do 16.07.2018 r.

Dokument do pobrania: Taryfy za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017 r (.pdf)

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 13 grudzień 2017

Logowanie