Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Zakład Gospodarki Komunalnej Konstancinie-Jeziornie eksploatuje nw. infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

 

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna znajduje się 5 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności  7690 m3 na dobę. 

1. Opacz wydajność  660 m3/d -3 studnie

2. Grapa  wydajność  1030 m3/d  -2 studnie

3. Warecka wydajność 4200 m3/d  -6 studnie  

4. Nowe Wierzbno wydajność  1000 m3/d  -2 studnie

5. Borowina wydajność  800 m3/d  -3 studnie

 

Przy ulicy Wareckiej zlokalizowane jest ujęcie wody oligoceńskiej o wydajność 25 m3/d, woda pobierana jest z głębokości 272 m.

 

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej łącznie wynosi 156,8 km w tym:

- w mieście - 85,6 km

- na terenach wiejskich - 71,2 km

 

Ilość przyłączy wodociągowych:

- miasto 2539 szt.

- wieś 1651 szt.

 

Aktualnie na przyłączach wodociągowych zainstalowanych jest 5648 szt. wodomierzy głównych oraz 1096 szt. podwodomierzy mierzących pobór wody bezpowrotnie użytej. Urządzenia pomiarowe odczytywane są przy pomocy przenośnego systemu radiowego IZAR firmy Diehl Metering. System charakteryzuje się niezawodnością i rzetelnością oraz szybkością odczytów. Oprócz wskazań poboru wody służy on również do monitoringu poboru wody i posiada dodatkowe funkcje,  m.in.:

- wykrywanie wycieków,

- alarm zatrzymania wodomierza,

- alarm naruszenia mechanicznego,

- alarm cofania wody.

 

Infrastruktura kanalizacyjna na terenie gminy

 

Zakład eksploatuje nw. przepompownie ścieków:

- główne 2 szt. (Porąbka i Łęg)

- strefowe 29 szt.

- Indywidualne przydomowe przepompownie ścieków 154 szt.

- Indywidualne studnie zaworowe, kanalizacja podciśnieniowa 333 szt. (6 wsi).

 

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej łącznie 130,3 km w tym:

- Miasto długość sieci 90,0 km

- Wieś długość sieci 40,3 km

 

Podział ze względu na rodzaj kanalizacji:

- kanalizacja podciśnieniowa 35,2 km

- kanalizacja grawitacyjna 80,7 km

- kanalizacja ciśnieniowa 11,9 km

Przykanaliki sanitarne długość 12,8  km w tym:

- miasto, ilość przyłączy 2461  szt.

- wieś, ilość przyłączy 830  szt.

 

Ścieki komunalne z obszaru gminy odprowadzane są do oczyszczalni „Saur Konstancja” zlokalizowanej przy ul. Mirkowskiej 45 w Konstancinie-Jeziornie.

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 17 styczeń 2018

Logowanie