Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Obowiązki Kierownika Działu Finansowo-Księgowego pełni Główny Księgowy Zakładu.

Do zadań wykonywanych przez dział należy w szczególności:

1. przygotowanie do zatwierdzenia planów finansowych realizowanych przez działy organizacyjne na podstawie ustalonego szczegółowego planu finansowego Zakładu,
2. opracowywanie okresowych informacji o przebiegu wykonania planu finansowego, sprawozdań analitycznych z wykonania planu,
3. prawidłowe rozliczanie dotacji otrzymanej z budżetu miasta,
4. koordynacja księgowości Zakładu (syntetycznej i analitycznej),
5. prowadzenie operacji kasowych,
6. kontrola wydawanych środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych,
7. zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, oraz sprawozdań finansowych,
8. sporządzanie bilansu i sprawozdań,
9. prawidłowe prowadzenie danych do obliczania podatku VAT i innych obowiązujących podatków,
10. rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku oraz kontrola prawidłowości spisu, m. wycena, ustalenie wartości spisanych z natury składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
11. prowadzenie pełnej ewidencji obliczania amortyzacji i umorzeń środków trwałych,
12. prowadzenie ubezpieczeń majątkowych,
13. nadzór nad gospodarką magazynową,
14. sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku od osób prawnych oraz VAT
15. prowadzenie rozliczeń z kontrahentami (dostawcami i odbiorcami),
16. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i statystycznej z zakresu prowadzonych spraw,
17. sporządzanie inwentaryzacji rocznych i zdawczo-odbiorczych.


Kontakt: (22) 756 42 51 wew. 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Wtorek, 19 listopad 2019

Logowanie


 

INFORMACJA

Dnia 15 listopada 2019 r. kasa Zakładu będzie nieczynna.