Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Do wykonywania swoich zadań Gmina Konstancin-Jeziorna Uchwałami Rady Miejskiej Nr 47/I/91 z dnia 25 stycznia 1991 roku i 85/I/91 z dnia 29 listopada 1991 roku tworzy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz Zakład Oczyszczania.

Na bazie wyżej wymienionych Zakładów Rada Gminy Uchwałą Nr 236/II/34/96 utworzyła w dniu 1 stycznia 1997 roku jeden zakład pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie”, który funkcjonuje nadal.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powołany został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczone usługi dla mieszkańców Gminy dotyczą zarządzania mieniem komunalnym. Dotyczy to zwłaszcza utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, administrowania budynkami komunalnymi, zaopatrywania mieszkańców w wodę, utrzymania wodociągów, kanalizacji sanitarnej, odprowadzania ścieków komunalnych, utrzymania w czystości ulic, osiedli, parków, terenów zielonych.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 15 lipiec 2020

Logowanie


 

Z powodu pandemii koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników, od  dnia 8 czerwca 2020 r.:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500, kasa czynna w godzinach od 730 – 1400.
  2. Interesant w celu wejścia do budynku zakładu winien za pomocą aparatu telefonicznego umieszczonego przy drzwiach wejściowych do budynku zakładu, wybrać numer wewnętrzny odpowiedniego działu.
  3. Przed wejściem do budynku interesant zobowiązany jest zdezynfekować ręce środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez zakład przy drzwiach wejściowych.
  4. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m.
  5. Liczba interesantów przebywających w budynku nie może być większa niż 4 osoby w tym licząc opiekuna.
  6. Dopuszczalna liczba  interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
  7. W dalszym ciągu zaleca się załatwianie spraw urzędowych poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy   oraz  składanie  bezpośrednio   korespondencji w skrzynce podawczej umieszczonej na budynku ochrony:

Tel: 22 / 756 42 51

E- mail: sekretariat@zgk-konstancin.pl

Awarie wod.-kan. 600 899 628, 698 676 108

Dziękujemy za Państwa zrozumienie i prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.