Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego ZGK zajmuje się eksploatacją i konserwacją budynków i lokali komunalnych będących własnością Gminy Konstancin-Jeziorna.


Dział administracji i remontów prowadzi działalność w zakresie:

1) konserwacji, eksploatacji i remontów w administrowanych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;

2) usuwania awarii wod-kan, c.o., elektrycznych w administrowanych budynkach;

3) dokonywania przeglądów okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego budynków mieszkalnych,

4) rozpatrywania podań o remonty lokali najemców, uzgodnienia zakresu prac remontowych wykonywanych przez najemcę

5) wydawania warunków na instalowanie pieców gazowych c.o. w lokalach,

6) wydawania warunków na montaż wodomierzy w lokalu mieszkalnym,

7) montażu, wymiany, powtórnej legalizacji wodomierzy w lokalach mieszkalnych,

8) odczytywania dwa razy w roku stanu wodomierzy /na koniec czerwca i grudnia/,

9) przygotowania i prowadzenia przetargów na roboty budowlane,

10) sprawowania nadzoru właścicielskiego nad lokalami komunalnymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
11)sprawowania administracji w budynkach komunalnych

12) rozliczaniem poniesionych kosztów na utrzymanie części wspólnej w budynkach.

13) przygotowania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;

14) przygotowania dokumentacji przetargowych na wynajem lokali użytkowych,

15) prowadzenia spraw związanych z zasiedleniem i zamianą lokali mieszkalnych. 


Kontakt: tel. (22) 756-42-51 lub (22) 756-46-83 , nr wew. 16, 38 pok. nr 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych osobowych Pan Mateusz Siek


Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO, w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub ustawy o zamówieniach publicznych;

2. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz ZGK usług związane z obsługą umów;

3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje również Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację.