Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

- zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

Lp.

 Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

 Przewidywany tryb

 Orientacyjna wartość przedmiotu zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawa artykułów hydraulicznych

 dostawa

 Zapytanie o cenę

I zad. – 470 tys.

II zad.- 130 tys.

I kwartał

2.

Remont budynku Mirkowska 48C

 roboty budowlane

 przetarg nieograniczony

220 tys.

II - III kwartał

3.

Remont budynku Bielawska 4A

 roboty budowlane

 przetarg nieograniczony

 200 tys.

 II - III kwartał

  4.

Remont budynku Piłsudskiego 28

 roboty budowlane

 przetarg nieograniczony

 200 tys.

 II - III kwartał

 

5.

Usługa ochrony obiektów i mienia w obiektach

 usługa

Konkurs ofert zgodnie
z art. 138o ustawy PZP

550 tys. (kwota dotyczy ochrony na 24 miesiące)

 IV kwartał

 

6.

Detaliczna dostawa paliw płynnych

 dostawa

 przetarg nieograniczony

 497.5000,00 zł

 IV kwartał

 

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 18 lipiec 2018

Logowanie