Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Protokół z otwarcia ofert, złożonych do dnia 26.01.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania
o cenę na: „dostawę artykułów hydraulicznych”. Oznaczenie sprawy ZGK 518/2017. 

L.P.

ADRES FIRMY

CENA BRUTTO

1.

FUSION Polska Sp. z o.o.

ul. Bodycha 97, Reguły 05-816 Michałowice

nr fax. 22-723-95-03 

Zadanie 1 –  473.199,33 zł

2.

KAMAGRO Kamil Grochowski

ul. Kopernika 6 m.2, 05-510 Konstancin – Jeziorna

Zadanie 1 – 466.063,26 zł

Zadanie 2 –  119.775,32 zł

3.

WOD-GAZPOL Ewa Brzozowska

Nowa Iwiczna ul. Mleczarska 15b, 05-500 Piaseczno

nr fax. (22) 750-54-74

Zadanie 1 – 445.289,52 zł

Zadanie 2 - 122.862,86 zł

 

 Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia wynosi brutto:

a)      Zadanie 1 - 470.000,00 zł 

b)      Zadanie 2 - 130.000,00 zł 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 18 lipiec 2018

Logowanie