Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „dostawę artykułów hydraulicznych”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.J. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), dalej zwana „ustawą”, informuje iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana:

a) w zadaniu 1 oferta złożona przez Wykonawcę: WOD-GAZPOL Ewa Brzozowska
z siedzibą Nowa Iwiczna ul. Mleczarska 15b, 05-500 Piaseczno;

b) w zadaniu 2 oferta złożona przez Wykonawcę: KAMAGRO Kamil Grochowski 
z siedzibą ul. Kopernika 6 m.2, 05-510 Konstancin – Jeziorna.

Oferty ww. Wykonawców zawierały najniższą cenę spośród ofert złożonych w poszczególnych zadaniach w przedmiotowym postępowaniu.

Poniżej Zamawiający informuje o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu w poszczególnych zadaniach wraz z przyznaną punktacją w ramach kryterium najniższa cena – waga 100 %.

 

Zadanie 1

 

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

FUSION Polska Sp. z o.o.

ul. Bodycha 97, Reguły 05-816 Michałowice

 

94,10

 

2.

KAMAGRO Kamil Grochowski

ul. Kopernika 6 m.2, 05-510 Konstancin – Jeziorna

95,54

3.

WOD-GAZPOL Ewa Brzozowska

Nowa Iwiczna ul. Mleczarska 15b,

05-500 Piaseczno

 

100

 

Zadanie 2

 

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

KAMAGRO Kamil Grochowski

ul. Kopernika 6 m.2, 05-510 Konstancin – Jeziorna

100

2.

WOD-GAZPOL Ewa Brzozowska

Nowa Iwiczna ul. Mleczarska 15b,

05-500 Piaseczno

97,49

 

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 18 lipiec 2018

Logowanie