Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

oznaczenie sprawy ZGK 10893/2017

Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Detaliczną dostawę paliw płynnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie”.

 

L.P.

ADRES FIRMY

 CENA BRUTTO 

1.

GERPOL Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

nr faks (0-23) 691-92-21

Cena brutto 1 litra ON – 4,54 zł

Cena brutto 1 litra Pb 95 – 4,63 zł

Rabat od ceny detalicznej paliw – 3,5 % 

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia wynosi brutto 500.000,00 zł.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie