Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej przy  ul. Bielawskiej Konstancinie-Jeziornie”.

 

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

ENERGO-WAC Wacław Bąk z siedzibą Czernidła 28, 05-520 Konstancin – Jeziorna, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przedmiotowym postępowaniu.

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

Firma Usługowo – Handlowa INSTAL – BUD

Szczepan Jan Milczarek

Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka

Wykonawca wykluczony

 

2.

 

ENERGO-WAC Wacław Bąk

Czernidła 28, 05-520 Konstancin – Jeziorna

cena: 90 pkt

termin gwarancji: 10 pkt

razem: 100 pkt

3.

Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński

Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno

cena: 62,14 pkt

termin gwarancji: 10 pkt

razem: 72,14 pkt

 

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie