Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę systemu dezynfekcji promieniami UV o wydajności co najmniej 300 m3 /h”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) dalej zwana „ustawą” informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę PROBIKO-AQUA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Paderewskiego 38A, 

62-020 Swarzędz, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przedmiotowym postępowaniu. 

 

L.P.

WYKONAWCA

PKT

 

1.

 

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.

ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa

cena: 42,27 pkt

termin gwarancji: 3,33 pkt

razem: 45,6 pkt

2.

PROBIKO-AQUA Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 38A, 62-020 Swarzędz

cena: 90 pkt

termin gwarancji: 10 pkt

razem: 100 pkt

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie