Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska i Okrzeszyn położonych w gminie Konstancin-Jeziorna - zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Pobierz: Ogłoszenie BZP (pdf)

Pobierz: SIWZ (pdf)

Pobierz: Dokumentacja techniczna (zip 2,2 MB)

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie