Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) dalej zwana „ustawą” informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu 1 i 2 została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński z siedzibą Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przedmiotowym postępowaniu. 

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

Przedsiębiorstwo Handlowe „RABA”

Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz Sp. Jawna

ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki

Zadanie 1:

Cena: 51,91 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem: 61,91 pkt

 

Zadanie 2:

Cena: 70,07 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem: 80,07

 

2.

 

Budowlana Spółdzielnia Piaseczno

ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno

Zadanie 1:

oferta odrzucona

 

Zadanie 2:

Cena: 51,55 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem: 61,55 pkt

3.

WOD-BUD Jarosław Karpiński

Kołaków 74, 05-254 Dąbrówka

    Zadanie 1:

Cena: 84,21 pkt

Termin gwarancji: 6,67 pkt

Razem: 90,88 pkt

 

Zadanie 2:

Cena: 89,09 pkt

Termin gwarancji: 6,67 pkt

Razem: 95,76

4.

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń
Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Zadanie 1:

Cena: 61,44 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem: 71,44 pkt

 

Zadanie 2:

Cena: 70,07 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem: 80,07 pkt

5.

Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński

Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno

Zadanie 1:

Cena: 90 pkt

Termin gwarancji: 8,33 pkt

Razem: 98,33 pkt

 

Zadanie 2:

Cena: 90 pkt

Termin gwarancji: 8,33 pkt

Razem: 98,33 pkt

 

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie