Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Oznaczenie sprawy ZGK 7046/2015

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Konstancinie-Jeziornie”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Euro-Dach Józef Klimczuk z siedzibą ul. Graniczna 27, 05-501 Piaseczno, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przedmiotowym postępowaniu.  

 

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Górny” Jan Górny

ul. Rejtana 24A, 05-075 Warszawa

Wykonawca wykluczony

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Euro-Dach Józef Klimczuk

ul. Graniczna 27, 05-501 Piaseczno

cena: 90 pkt

termin gwarancji: 10 pkt

razem: 100 pkt

 

3.

 

OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik

ul. Wiślana 11, 05-530 Góra Kalwaria

cena: 66,10 pkt

termin gwarancji: 10 pkt

razem: 77,10 pkt

 

 

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie