Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: usługa ochrony obiektów i mienia w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie Jeziornie. Numer ogłoszenia: 304576 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Pobierz BZP (pdf)

Pobierz SIWZ (pdf)

Pobierz pytania i odpowiedzi do SIWZ (pdf)

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie