Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę ochrony obiektów i mienia w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie Jeziornie”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę SECURITYPOL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana Pawła II 24 lok.11, 05-500 Piaseczno, która to oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niewykluczonych w przedmiotowym postępowaniu. 

L.P.

ADRES FIRMY

PKT

1.

Konsorcjum:

1. MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o.

ul. 3-ego maja 64/66, 93-408 Łódź

2. MM SERVICE  Masłowski Mariusz

ul. Wileńska 49 m.70, 95-200 Pabianice

Cena: 84,13

Termin płatności: 10

Razem: 94,13

2.

SECURITYPOL Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 24 lok.11, 05-500 Piaseczno

Cena: 90

Termin płatności: 10

Razem: 100

3.

SAIPP SECURITY Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

 

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie