Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „sukcesywną dostawę wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.J. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Diehl Metering Sp. z o.o. z siedzibą Bażanowice, ul. Cieszyńska 1a, 43-440 Goleszów, która to oferta jest jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

Diehl Metering Sp. z o.o. 

Bażanowice, ul. Cieszyńska 1a,

43-440 Goleszów

 

1) Cena brutto: 90

2) Termin zapłaty za fakturę: 10

Razem: 100

 

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie