Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dalej zwana „ustawą” informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra z siedzibą ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przedmiotowym postępowaniu. 

L.P.

WYKONAWCA

PKT

CENA BRUTTO/

TERMIN GWARANCJI

1.

JB SYSTEM Piotr Jagiełło

ul. Indiry Gandhi 35 m. 251

02-776 Warszawa

Cena: 59,96 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem: 69,96 pkt

 

2.

 

WOD-BUD Jarosław Karpiński

Kołaków 74, 05-254 Dąbrówka

Cena: 53,69 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem: 63,69 pkt

3.

Budowlana Spółdzielnia Piaseczno

ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno

Cena: 74,45 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem: 84,45 pkt

4.

Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu

Adam Kustra

ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość

Cena: 90 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem: 100 pkt

5.

Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński

Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno

Cena: 53,77 pkt

Termin gwarancji: 10 pkt

Razem:  63,77 pkt 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie