Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku przy ul Mirkowskiej 48D w Konstancinie-Jeziornie”

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2164) dalej zwana „ustawą” informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane „Górny” Jan Górny z siedzibą ul. Rejtana 24A, 05-075 Warszawa, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przedmiotowym postępowaniu.

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Górny” Jan Górny ul. Rejtana 24A, 05-075 Warszawa

cena: 90 pkt termin gwarancji: 10 pkt razem: 100 pkt

2.

OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik ul. Wiślana 1 1, 05-530 Góra Kalwaria

cena: 88,25 pkt termin gwarancji: 10 pkt razem: 98,25 pkt

 

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie