Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „detaliczną dostawę paliw płynnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie – Jeziornie”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę
GERPOL Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, która to oferta jest jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu. 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Pkt

1.

GERPOL Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 

1) Cena: 50 pkt

2) Upust w stosunku do ceny detalicznej: 50 pkt

Razem: 100 pkt

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie