Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usługi ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej”. 

L.P.

WYKONAWCA

Kryteria

1.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Unsurance Group

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
nr fax. (22) 862-02-65 

1. Cena 212.968,00 zł

2. zastosowanie ogólnych warunków AC na bazie wszystkich ryzyk - TAK

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia wynosi brutto 270.000,00 zł.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie