Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert na: "usługę ochrony obiektów i mienia w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie".

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w.w. postępowania w dniu 20 grudnia 2017 r. udzielono zamówienia Wykonawcy:

SAIPP SECURITY Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno.

Pobierz ogłoszenie w formacie PDF

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie