Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: wykonanie robót budowlanych polegających remoncie budynku przy ul. Królewskiej 13 w Konstancinie-Jeziornie. Numer ogłoszenia: 147608 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: dostawa systemu dezynfekcji promieniami UV o wydajności co najmniej 300 m3/h. Numer ogłoszenia: 119864 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej przy ul. Bielawskiej Konstancinie-Jeziornie. Numer ogłoszenia: 42367 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „sukcesywną dostawę wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie -Jeziornie”.
Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), dalej zwana ustawą informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Diehl Metering Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cieszyńska 1a, Bażanowice, 43-440 Goleszów, która to oferta została złożona jako jedyna w przedmiotowym postępowaniu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: sukcesywna dostawa wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie–Jeziornie. Numer ogłoszenia: 20998 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pobierz ogłoszenie BZP .pdf

Pobierz SIWZ .pdf

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz PDF


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: Wykonywanie usługi ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Numer ogłoszenia: 232767 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz PDF


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: Detaliczna dostawa paliw płynnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Numer ogłoszenia: 359986 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej 3 w Konstancinie-Jeziornie. Numer ogłoszenia: 180615 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czytaj więcej...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: roboty budowlane polegające na remoncie sieci wodociągowej przy ul. Bielawskiej w Konstancinie–Jeziornie Numer ogłoszenia: 189902 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: roboty budowlane polegające na remoncie sieci wodociągowej. Numer ogłoszenia: 181254 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: Sukcesywna dostawa wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie –Jeziornie. Numer ogłoszenia: 463012 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie