Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dział Eksploatacyjny wod-kan

• usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej
• utrzymanie i konserwacja gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• eksploatacja gminnych stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków
• odbiory techniczne robót wodno – kanalizacyjnych
• kontrola jakości wody

Kontakt

Kontakt w sprawach dotyczących eksploatacji sieci wod-kan. oraz odbiorów technicznych przyłączy wod-kan. :
22 756 42 51 lub 756 46 83 wew. 21, siedziba Stacja Uzdatniania Wody
Awarie wodno–kanalizacyjne 600 899 628

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych osobowych Pan Mateusz Siek


Dział Techniczno – Rozliczeniowy wod-kan

• wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej z zakresu wodociągów i kanalizacji,
• odbiory techniczne robót wodno – kanalizacyjnych
• sporządzanie i aktualizacja umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
• przyjmowanie odczytów wskazań wodomierzy
• rozliczanie i fakturowanie wykonanych robót i usług
• wymiana wodomierzy głównych
• przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących odczytów, wymiany wodomierzy oraz wystawionych faktur

Kontakt

Kontakt w sprawie wydawania warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji technicznej: 

22 756 42 51 lub 22 756 46 83 wew. 25, pok. nr 13

Kontakt w sprawie zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków:

22 756 42 51 wew. 23 lub 22 756 46 83 wew. 20, pok. nr 14

Kontakt w sprawie fakturowania usług, przekazania odczytu wodomierza:

22 756 33 88 pok. nr 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych osobowych Pan Mateusz Siek


Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO,

2. w związku realizacją zadań wiązanych z przyłączeniami wodociągowymi/ kanalizacyjnymi, na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane;

3. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz ZGK usług związane z obsługą umów;

4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

5, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje również Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację.

Wszystkie uprawnienia realizowane są na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji wniosku.


 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie