Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Zakład Gospodarki  Komunalnej  w  Konstancinie–Jeziornie  podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone Uchwałą Nr 282/VII/20/2016 z dnia 1 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie taryfy  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od 17.07.2016r. do 16.07.2017r.

 

RODZAJ

Ceny i stawki opłat obowiązujące

WODA

 

1.              Grupa 1

2.              Grupa 2

3.              Grupa 3

4.              stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (według wydajności przyłącza wodociągowego):

a.       za gotowość qhmax ≤ 2,5 m3/h

b.       za gotowość qhmax >2,5 m3/h, <20,0 m3/h

c.       za gotowość qhmax ≥ 20,0 m3/h

2,73 zł/m3

2,82 zł/m3

3,73 zł/m3

 

 

    3,72 zł/odb./miesiąc

    18,57 zł/odb./miesiąc

    92,85 zł/odb./miesiąc

ŚCIEKI

 

1.              Grupa 1

2.              Grupa 2

3.              Grupa 3

4.              stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

a.       za gotowość (wodomierze główne i ryczałty)

b.       za odczyt (urządzenia pomiarowe)

8,02zł/m3

8,16 zł/m3

8,94 zł/m3

 

 3,72 zł/odb./miesiąc

3,72 zł/odb./miesiąc

Do  cen   i  stawek   opłat   określonych   w  taryfie   dolicza   się   podatek   od   towarów  i  usług,  zgodnie   z obowiązującymi przepisami (aktualnie 8%) 

  W taryfie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wprowadzono 3 grupy odbiorców: 

Grupa 1: gospodarstwa domowe. 

Grupa 2:  podmioty użyteczności publicznej oraz woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

Grupa 3: pozostali odbiorcy oraz woda zużyta na cele podlewania. 

              W taryfie w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzono 3 grupy odbiorców: 

Grupa 1: gospodarstwa domowe z wyjątkiem wymienionych w grupie 3. 

Grupa 2: pozostali odbiorcy z wyjątkiem wymienionych w grupie 3 ( obejmujące firmy i instytucje użyteczności publicznej) 

Grupa 3: odbiorcy usług komunalnych  w miejscowości Borowina i Kawęczynek. 

 

                                                                                           Zakład Gospodarki Komunalnej 

                                                                                                w Konstancinie-Jeziornie

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 18 lipiec 2018

Logowanie