Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

PRZYŁĄCZ NIERUCHOMOŚĆ DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ!

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAPEWNIAJĄ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU MIĘDZY INNYMI POPRZEZ PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ. W PRZYPADKU JEJ BRAKU, NALEŻY WYPOSAŻYĆ NIERUCHOMOŚĆ W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO KANALIZACJI SANITARNEJ

PODŁĄCZAJĄC GOSPODARSTWO DOMOWE DO KANALIZACJI SANITARNEJ, NIE TYLKO POZBYWAMY SIĘ PROBLEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z NIERUCHOMOŚCI, ALE TAKŻE ZNACZNIE PRZYCZYNIAMY SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO. KORZYŚCI SĄ OBUSTRONNE, ZARÓWNO DLA NAS, JAK I ŚRODOWISKA, KTÓRE NAS OTACZA, M.IN. POPRZEZ:
- OGRANICZENIE ZRZUTU NIEOCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW, SZKODLIWYCH DLA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH;
- LIKWIDACJĘ SZAMB, CO WPŁYWA NA PODNIESIENIE KOMFORTU ŻYCIA;
- OGRANICZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OPRÓŻNIANIEM SZAMBA.

PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ TO:

- NIŻSZE KOSZTY ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
- WZROST ATRAKCYJNOŚCI TERENU;
- POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW;
- WZROST WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

ABY PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ NALEŻY:

1. WYSTĄPIĆ DO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z WNIOSKIEM O USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
2. PO WYDANIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH NALEŻY ZLECIĆ UPRAWNIONEMU PROJEKTANTOWI OPRACOWANIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO I ZŁOŻYĆ W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ TRZY EGZEMPLARZE PROJEKTU DO UZGODNIENIA
3. ZŁOŻYĆ W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZGŁOSZENIE DO WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO ZE WSKAZANIEM WYKONAWCY PRZYŁĄCZA.
4. WYKONAĆ PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE ZGODNIE Z PROJEKTEM.
5. ZLECIĆ UPRAWNIONEMU GEODECIE WYKONANIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ WYKONANEGO PRZYŁĄCZA.
6. ZŁOŻYĆ W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZGŁOSZENIE DO ODBIORU PRZYŁĄCZA.
7. W TERMINIE 14 DNI OD ODBIORU TECHNICZNEGO PODPISAĆ UMOWĘ NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ODBYWA SIĘ NA WŁASNY KOSZT.

SPRAWY ZWIĄZANE Z PODŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ PROWADZI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KONSTANCINIE – JEZIORNIE UL. WARECKA 22 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE
WWW.ZGK-KONSTANCIN.PL LUB POD NUMERAMI TEL.:
22 756 42 51 WEW. 25 WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIE PROJEKTU
22 756 42 51 WEW. 21 LUB 600 043 986 ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZA
22 756 42 51 WEW. 23 UMOWA NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 18 lipiec 2018

Logowanie