Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą przy ul. Wareckiej uprzejmie informuje, że od dnia 16-04-2018 r rozpoczną się prace mające na celu renowację kanału sanitarnego w wewnętrznej ulicy osiedlowej równoległej do ul. Wilanowskiej wzdłuż budynków od ul. Wilanowskiej 18 A do ul. Wilanowskiej 6. Prace będą wykonywane przez firmę REPARO z Kobyłki na zlecenie ZGK i potrwają co najmniej do 30-04-2018 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców aby na czas wykonywanych prac nie parkować samochodów w rejonie wykonywanych robót oraz nie blokować dostępu do studni rewizyjnej na kanale sanitarnym. W razie potrzeby kontakt z firmą wykonawczą jest możliwy bezpośrednio na budowie.

UWAGA: w dniu 16-04-2018 r od godz. 8:00 ZGK będzie prowadził prace ziemne przy budynku Wilanowska 18 A mające na celu lokalizację i regulację studni rewizyjnej na kanale sanitarnym, która przy budowie kanału nie została wyprowadzona do istniejącego terenu. Regulacja studni do istniejącego terenu jest niezbędna w związku z renowacją kanału jak również do prowadzenia jego prawidłowej eksploatacji. Ulica osiedlowa w tym miejscu będzie nieprzejezdna. Prosimy o usunięcie samochodów z rejonu prowadzonych robót na wysokości skarpy przy bloku wilanowska 18 A.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informujemy, że w dniu 14.02.2018r. w godzinach popołudniowych, certyfikowane laboratorium J.S.Hamilton pobrało do badania próbki wody w dziesięciu punktach na terenie miasta.

Badania kontrolne nie wykazały przekroczenia norm zawartości chloru w wodzie.

W dalszym ciągu prowadzimy płukanie sieci wodociągowej.

W związku z awarią pompy dozującej chlor informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr HKN.4300.10.2018 z dnia. 14.02.2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach unieruchomiliśmy wodociąg Nowe Wierzbno i przystąpiliśmy do prac naprawczych zmierzających do wyeliminowania ponadnormatywnej zawartości chloru w wodzie.

Obecnie woda do sieci jest podawana za Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wareckiej 22.

W dniu 14.02.2018 r. wykonywane są badania kontrolne wody.

W dalszym ciągu prowadzimy całodobowe płukanie sieci wodociągowej.

ZGK uprzejmie informuje, że intensywny zapach chloru w wodzie spowodowany jest awarią pompy dozującej chlor, w wyniku czego, nadmierna dawka chloru przedostała się do sieci.

Obecnie prowadzone są działania zmierzające do zmniejszenia zawartości chloru w wodzie.

Do dnia jutrzejszego zawartość chloru w wodzie powinna być nieodczuwalna.

Za zaistniałą sytuacje przepraszamy.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Sobota, 21 kwiecień 2018

Logowanie