Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

W związku z awarią pompy dozującej chlor informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr HKN.4300.10.2018 z dnia. 14.02.2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach unieruchomiliśmy wodociąg Nowe Wierzbno i przystąpiliśmy do prac naprawczych zmierzających do wyeliminowania ponadnormatywnej zawartości chloru w wodzie.

Obecnie woda do sieci jest podawana za Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wareckiej 22.

W dniu 14.02.2018 r. wykonywane są badania kontrolne wody.

W dalszym ciągu prowadzimy całodobowe płukanie sieci wodociągowej.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie