Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach swojej działalności statutowej. Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnej zasady prawa do prywatności, w administrator wdrożył niezbędne procedury oraz polityki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wszystkich wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO.

Dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dbamy o to, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnych zakresie oraz by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Jednocześnie z przestrzeganiem ww. zasad, za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych przetwarzanych w Instytucie.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Inspektora ochrony danych – Pana Mateusza Sieka, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przez administratora. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: 605-976-900.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane w urządzeniach odbiorcy (komputerach, smartfonach itp.). Korzystamy z:

 • CreationTime
 • Domain
 • Expires
 • HostOnly
 • HttpOnly
 • LastAccessed
 • Path
 • Secure
 • sameSite

Informacje te nie służą identyfikacji osób fizycznych, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości osób odwiedzających stronę. Wykorzystujemy je wyłącznie w celach statystycznych oraz dla poprawy funkcjonowania naszej witryny. Nie zabiegamy o identyfikację osób odwiedzających stronę internetową, a plików cookies nie przekazujemy innym podmiotom – nieupoważnionym przez administratora.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zmianę ustawień plików cookies oraz ich usunięcie. Może to jednak mieć wpływa na niektóre funkcjonalności odwiedzonych stron. Brak zmiany tych ustawień jest rozumiany jako akceptacja stosowania mechanizmu plików cookies.

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odesłania do innych stron internetowych, którymi nie administrujemy. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach, dlatego zachęcamy do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/ plików cookies.

W związku z prowadzoną korespondencją, Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie- Jeziornie przetwarza dane osobowe nadawców i adresatów, w tym osób korespondujących z wykorzystaniem skrzynek poczty elektronicznej wskazanych na stronie internetowej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania tych danych osobowych znajduje się w zakładce Kontakt.

 

Informacja dotycząca organizacji, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 14:00 do 15:00.

 

1. Zastępca Dyrektora i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych są zobowiązani do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie.
3. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
4. Skargi i wnioski wpływające do zakładu podlegają zarejestrowaniu w SEKRETARIACIE.
5. Za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną załatwienia skarg i wniosków oraz kompletowanie i stronę formalną dokumentacji odpowiada pracownik prowadzący sprawę.
6. Nadzór bieżący nad terminowością załatwiania skarg i wniosków oraz kompletowaniem i stroną formalną przekazywanej dokumentacji przez pracowników merytorycznych sprawuje pracownik SEKRETARIATU.
7. DYREKTOR co najmniej dwa razy w roku przeprowadza kontrolę w Sekretariacie Zakładu w zakresie ewidencjonowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.
8. Pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków podlegają odpowiedzialności porządkowej.
9. Regulacje prawne w zakresie trybu załatwiania skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. 2002 r. Nr 5 poz. 46) oraz Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Pobierz załączniki PDF


Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO,

w celu procedowania i załatwienia skargi lub wniosku, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych;

 • nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie uprawnienia realizowane są na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych może być równoznaczne uznaniem skargi za anonimową.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

 

ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22/ 756-42-51 ; 756-46-83 ; fax 22/ 756-43-45

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro czynne:
w poniedziałek: od godz. 7:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku: od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

Kasa ZGK czynna:
od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 14:00

 

Telefon Awaryjny
W dni robocze w godzinach od 15:00 do 22:00
W dni wolne od pracy: w godzinach od 7:00 do 22:00

Obsługa budynków - 600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne - 600 899 628, 698 676 108

 

Numery wewnętrzne:

 

Sekretariat  wew. 11

 

Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego

Kierownik wew. 29

Budynki komunalne wew. 16

Nadzór właścicielski wew. 38

 

Dział rozliczeń czynszu i windykacji

Kierownik wew. 18

Windykacja należności lokale komunalne wew. 37

Windykacja należności woda i ścieki wew. 18

Czynsze wew. 17

 

Dział techniczno-rozliczeniowy wod-kan

Kierownik wew. 25

Umowy wew. 20

Faktury i rozliczenia wew. 23

 

Dział oczyszczania i transportu wew. 26 i 28

 

Dział eksploatacyjny wod-kan

Kierownik wew. 21

 

Inspektor ochrony danych osobowych Pan Mateusz Siek


Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO, w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania.

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje również Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację.

Wszystkie uprawnienia realizowane są na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może być równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie