Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

 

Informacja dotycząca organizacji, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 14:00 do 15:00.

 

1. Zastępca Dyrektora i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych są zobowiązani do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie.
3. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
4. Skargi i wnioski wpływające do zakładu podlegają zarejestrowaniu w SEKRETARIACIE.
5. Za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną załatwienia skarg i wniosków oraz kompletowanie i stronę formalną dokumentacji odpowiada pracownik prowadzący sprawę.
6. Nadzór bieżący nad terminowością załatwiania skarg i wniosków oraz kompletowaniem i stroną formalną przekazywanej dokumentacji przez pracowników merytorycznych sprawuje pracownik SEKRETARIATU.
7. DYREKTOR co najmniej dwa razy w roku przeprowadza kontrolę w Sekretariacie Zakładu w zakresie ewidencjonowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.
8. Pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków podlegają odpowiedzialności porządkowej.
9. Regulacje prawne w zakresie trybu załatwiania skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. 2002 r. Nr 5 poz. 46) oraz Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Pobierz załączniki PDF


Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO,

w celu procedowania i załatwienia skargi lub wniosku, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych;

  • nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie uprawnienia realizowane są na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych może być równoznaczne uznaniem skargi za anonimową.