Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość przedmiotu zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawa artykułów hydraulicznych

dostawa

Zapytanie o cenę

I zad. – 470 tys.

II zad.- 130 tys.

I kwartał

2.

Remont budynku Mirkowska 48C

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

300 tys.

II - III kwartał

3.

Remont budynku Bielawska 4A

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

200 tys.

II - III kwartał

4.

Remont budynku Piłsudskiego 28

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

190 tys.

II - III kwartał

5.

Remont budynku Brzozowa 2D

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

280 tys.

II - III kwartał

6.

Usługa ubezpieczenia

usługa

przetarg nieograniczony

280 tys.

IV kwartał

 

7.

Detaliczna dostawa paliw płynnych

dostawa

przetarg nieograniczony

500 tys.

IV kwartał