Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze - nie został rozstrzygnięty. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Zakładu oraz w miejscowej prasie, dotyczące zatrudnienia osoby na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie – wpłynęły trzy oferty pracy, z których żadna nie spełniała wymagań formalnych.

W związku z powyższym podjęto decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Stanowisko urzędnicze: 

Inspektor ds. Rozliczeń w Dziale Techniczno-Rozliczeniowym wodno-kanalizacyjnym. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zatwierdzono kandydaturę Pani Aleksandry Utraty zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancin-Jeziorna wpłynęła jedna oferta, spełniająca wymagania formalne postawione w ogłoszeniu.

Po weryfikacji złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja uznała, że zarówno posiadana wiedza jak i doświadczenie zawodowe Pani Aleksandry Utraty są adekwatne do wymagań jakie stawiane są kandydatowi
na w/w stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 

Stanowisko urzędnicze: 

Inspektor ds. Rozliczeń w Dziale Rozliczeń Czynszu i Windykacji 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zatwierdzono kandydaturę Pani Doroty Miziołowskiej zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancin-Jeziorna wpłynęła jedna oferta, spełniająca wymagania formalne postawione w ogłoszeniu.

Po weryfikacji złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja uznała, że zarówno posiadana wiedza jak i doświadczenie zawodowe Pani Doroty Miziołowskiej są adekwatne do wymagań jakie stawiane są kandydatowi
na w/w stanowisko pracy.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Inspektora ds. rozliczeń w Dziale Techniczno – Rozliczeniowym wodno-kanalizacyjnym 

ZGK/PK/EC/ 7267/2019

Pobierz dokument (pdf) >

Pobierz kwestionariusz osobowy (pdf) >

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Zakładu oraz w miejscowej prasie dotyczące zatrudnienia osoby na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie - nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze zatwierdzono kandydaturę Pani Teresy Wieszołek zam. w Górze Kalwarii.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Po weryfikacji złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, że zarówno posiadana wiedza jak i doświadczenie zawodowe Pani Teresy Wieszołek są adekwatne do wymagań jakie stawiane są kandydatowi na ww. stanowisku pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze - nie został rozstrzygnięty. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Zakładu oraz miejscowej prasie dotyczące zatrudnienia osoby na ww. wolne stanowisko urzędnicze wpłynęły 3 oferty pracy, z których jedna niespełniająca wymogi formalne postawione w ogłoszeniu.

Po analizie ofert i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zaproszonym kandydatem zdecydowano pozostawić nabór nierozstrzygnięty.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Płac i Kadr w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze zatwierdzono kandydaturę Pani Elżbiety Ciećwierz zam. w Konstancinie-Jeziornie. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej ustalono, że kandydatka odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze oraz, że predyspozycje i umiejętności kandydatki są adekwatne do wymagań jakie stawiane są kandydatowi na ww. stanowisku.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego specjalisty ds. obsługi sekretariatu i spraw administracyjnych

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze zatwierdzono kandydaturę Pani Elżbiety Gawryszewskiej zam. w Piasecznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów ustalono, że w/w kandydatka spełnia warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szeroką wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

Na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Zakładu dotyczące zatrudnienia osoby na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie - nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie