Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Zastępcy Kierownika Działu Eksploatacji Wodno-Kanalizacyjnej

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrano Pana Szymona Włodarczyka zamieszkałego w Warszawie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancin-Jeziorna ZGK/PK/EC/102/2019 wpłynęły dwie oferty, spełniające wymagania formalne postawione w ogłoszeniu.

Po weryfikacji nadesłanych ofert i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami, Komisja kwalifikacyjna uznała, iż zarówno posiadana wiedza, doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie Pana Szymona Włodarczyka odpowiadają wymaganiom stawianym osobie na oferowanym stanowisku pracy.

W związku z powyższym podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana Szymona Włodarczyka na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie