Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno -Administracyjnych

ZGK/PK/EC/ 4262/2019

Pobierz ogłoszenie PDF