Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Ogłoszenie nr 518793-N-2020 z dnia 2020-03-02 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ogłasza:

zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego lub podemonstracyjnego wielofunkcyjnego przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wraz z wyposażeniem.

Pobierz BZP (pdf) >

Pobierz SIWZ (pdf) >

Pobierz wyjaśnienia treści SIWZ (pdf) >

Pobierz załącznik nr 1 (pdf) >

Pobierz załącznik nr 5 (pdf) >

INFORMACJA o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczy:  postępowania w trybie zapytania o cenę na „dostawę artykułów hydraulicznych”;

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku z otwarciem ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, iż:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie nr 626104-N-2019 z dnia 2019-11-21 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz floty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie – Jeziornie.

 

Pobierz pytania i odpowiedzi (pdf) >

Pobierz ogłoszenie BZP (pdf) >

Pobierz SIWZ (pdf) >

Pobierz modyfikacja SIWZ (pdf) >

Pobierz załącznik nr 1 (zip) >

Ogłoszenie nr 569185-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku mieszkalnego przy ulicy Moniuszki 22A w Konstancinie-Jeziornie.

Pobierz dokument "Odpowiedź na zapytanie" (pdf) >

Pobierz ogłoszenie BZP (pdf) >

Pobierz SIWZ (pdf) >

Pobierz załącznik nr 1 (zip) >

Pobierz załącznik nr 2 (zip) >

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu i remoncie budynku mieszkalnego przy ul. Mirkowskiej 48C w Konstancinie-Jeziornie".

Pobierz dokument PDF >

Ogłoszenie nr 561309-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku mieszkalnego przy ulicy Moniuszki 22A w Konstancinie-Jeziornie

Odpowiedź do zapytania (pdf) >

Pobierz ogłoszenie BZP (pdf) >

Pobierz SIWZ (pdf) >

Pobierz załącznik nr 1 (zip) >

Pobierz załącznik nr 2 (zip) >

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu i remoncie budynku mieszkalnego przy ul. Mirkowskiej 48C w Konstancinie-Jeziornie".

Pobierz protokół PDF

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu i remoncie budynku mieszkalnego przy ul. Mirkowskiej 48C w Konstancinie – Jeziornie”. 

Pobierz dokument PDF

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie