Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

INFORMACJA o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczy:  postępowania w trybie zapytania o cenę na „dostawę artykułów hydraulicznych”;

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku z otwarciem ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, iż:

 1. Na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: 500 000 zł na zadanie 1 oraz 140 000 zł na zadanie 2;
 2. W terminie oferty złożyli następujący wykonawcy:

a. KAMAGRO Kamil Grochowski, ul. Kopernika 6 m.2, 05-510 Konstancin-Jeziorna, z następującymi warunkami:

Zadanie 1:

 1. cena: 556 308, 58 zł;
 2. termin wykonania: zgodnie z SIWZ;
 3. warunki płatności: zgodnie z SIWZ;
 4. warunki gwarancji: zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2:

 1. cena: 125 041, 51 zł;
 2. termin wykonania: zgodnie z SIWZ;
 3. warunki płatności: zgodnie z SIWZ;
 4. warunki gwarancji: zgodnie z SIWZ. 

b. Fusion Polska sp. z o.o., ul. Bodycha 97, Reguły, 05-816 Michałowice, z następującymi warunkami:

Zadanie 1:

 1. cena: 512 596,96  zł;
 2. termin wykonania: zgodnie z SIWZ;
 3. warunki płatności: zgodnie z SIWZ;
 4. warunki gwarancji: zgodnie z SIWZ. 

c. WOD-GAZPOL Ewa Brzozowska, ul. Mleczarska 15B, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno, z następującymi warunkami:

Zadanie 1:

 1. cena: 486 311,25 zł;
 2. termin wykonania: zgodnie z SIWZ;
 3. warunki płatności: zgodnie z SIWZ;
 4. warunki gwarancji: zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2:

 1. cena: 130 995 zł;
 2. termin wykonania: zgodnie z SIWZ;
 3. warunki płatności: zgodnie z SIWZ;
 4. warunki gwarancji: zgodnie z SIWZ.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie