Komunikat z dnia 30 stycznia 2020 roku o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Pobierz Komunikat (pdf) >

Pobierz "Ocena jakości wody" (pdf) >