Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą przy ul. Wareckiej 22 uprzejmie informuje, że w dniu 25-09-2019 r w godz. 12:00 - 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do następujących miejscowości: Kawęczyn, Turowice, Dębówka, Cieciszew, Piaski, Słomczyn.

W miejscowości Parcela nastąpi obniżenie ciśnienia wody w godz. 12:00 - 17:00.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest prowadzonymi przez Gminę pracami inwestycyjnymi polegającymi na budowie kanalizacji oraz przekładką odcinka przewodu wodociągowego Dz 200 mm zasilającego w/w miejscowości.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.