Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców kierowane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informujemy, że jakość wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszej Gminy odpowiada wszelkim wymogom sanitarnym, ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Piątek, 22 czerwiec 2018

Logowanie