Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb gminnego zdroju  przy ulicy Wareckiej 22 w Konstancinie-Jeziornie.

Pobór wód z otworu wiertniczego o głębokości 272 m. Woda we wstępnym oczyszczaniu pozbawiana jest nadmiaru żelaza i manganu.

Skład chemiczny wody:

 

Jednostka

Wynik

Kryteria

Stężenie anionów

 

Chlorki

mg/l

108

≤250

Fluorki

mg/l

<0,10

≤1,5

Siarczany

mg/l

3,7

≤250

Stężenie kationów

 

Sód

mg/l

>25(200)

200

Potas

mg/l

7,0

 

Wapń

mg/l

0,92

 

Magnez

mg/l

0,20

 

Wodorowęglany

mg/l HCO3

338

 

 

Woda oligoceńska jest to woda, mieszcząca się pomiędzy dwiema warstwami skał i czerpana z tzw. studni oligoceńskich. Nazwa wody pochodzi od średnio i gruboziarnistych piasków glaukonitowych oligocenu, występujących na głębokości około 200 metrów w przypadku niecki mazowieckiej.

Zasady korzystania:

Woda może być przechowywana dla celów spożywczych przez 24 godziny, po przegotowaniu dłużej. Czas ten związany jest m.in. z rozwojem mikroorganizmów i w związku z tym wskazane jest częste mycie pojemników na wodę.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie