Ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb gminnego zdroju  przy ulicy Wareckiej 22 w Konstancinie-Jeziornie.

Pobór wód z otworu wiertniczego o głębokości 272 m. Woda we wstępnym oczyszczaniu pozbawiana jest nadmiaru żelaza i manganu.

Skład chemiczny wody:

 

Jednostka

Wynik

Kryteria

Stężenie anionów

 

Chlorki

mg/l

108

≤250

Fluorki

mg/l

<0,10

≤1,5

Siarczany

mg/l

3,7

≤250

Stężenie kationów

 

Sód

mg/l

>25(200)

200

Potas

mg/l

7,0

 

Wapń

mg/l

0,92

 

Magnez

mg/l

0,20

 

Wodorowęglany

mg/l HCO3

338

 

 

Woda oligoceńska jest to woda, mieszcząca się pomiędzy dwiema warstwami skał i czerpana z tzw. studni oligoceńskich. Nazwa wody pochodzi od średnio i gruboziarnistych piasków glaukonitowych oligocenu, występujących na głębokości około 200 metrów w przypadku niecki mazowieckiej.

Zasady korzystania:

Woda może być przechowywana dla celów spożywczych przez 24 godziny, po przegotowaniu dłużej. Czas ten związany jest m.in. z rozwojem mikroorganizmów i w związku z tym wskazane jest częste mycie pojemników na wodę.