Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 8 listopada 2018 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 15 listopada 2018 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków).

Pobierz załącznik:

1.  Decyzja wprowadzająca Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (.pdf)

Zakład Gospodarki  Komunalnej  w  Konstancinie–Jeziornie  podaje do publicznej  wiadomości  zatwierdzone Uchwałą Nr 504/VII/32/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie taryfy  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od 17.07.2017 r. do 16.07.2018 r.

Dokument do pobrania: Taryfy za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017 r (.pdf)

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie