Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2019

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie dzień:

- 24  grudnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy

- 14 grudnia 2019 r. (sobota) jest dniem pracy. Zakład w tym dniu będzie czynny w godzinach 7:00-15:00.

INFORMACJA

Dnia 15 listopada 2019 r. kasa Zakładu będzie nieczynna.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że uruchomił punkt poboru wody oligoceńskiej „Warecka” przy ul. Wareckiej 22 z czwartorzędowych studni głębinowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą przy ul. Wareckiej 22 uprzejmie informuje, że w związku z awarią studni głębinowej, ujecie wody oligoceńskiej będzie nieczynne do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dot. sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, marki Peugeot Expert Teper 2,0 HDI.

Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie - Jeziornie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie. Powód unieważnienia stanowi fakt, iż do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ul. Warecka 22 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, marki Peugeot Expert Teper 2,0 HDI , nr rej. WPI 7SM7, rok produkcji 2008, cena wywoławcza  4 100,00 zł netto.

Czytaj więcej...

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ul. Warecka 22 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego LUBLIN 3Mi 3554, nr rej. WPI 7A98 rok produkcji 2005, cena wywoławcza 3 200,00 zł netto.
W/wymieniony samochód można obejrzeć dn. 12-14 marca 2019 roku w godz. 10:00-14:00 na terenie Zakładu przy ul. Wareckiej 22.
Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta na samochód ciężarowy Lublin” należy składać w Sekretariacie ZGK do godz. 11:00 w dniu 15.03.2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 22 o godz. 12:00 w dniu 15.03.2019 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości samochodu na konto ZGK BS O/Konstancin-Jeziorna 09 8002 0004 0210 8995 2002 0010 lub w kasie Zakładu do godz. 11:00 w dniu 15.03.2019 roku.
Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku wyboru oferty. Jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedawcy.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę, oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (ZGK) informuje, iż na terenie gminy Konstancin-Jeziorna dokonywana jest bezpłatna wymiana wodomierzy głównych, które utraciły legalizację.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez firmę KAMAGRO z siedzibą przy ul. Kopernika 6 m. 2, 05-510 Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy  nr 2/2019 zawartej z ZGK w dniu 08.01.2019 r.

Osoby dokonujące wymiany wodomierzy legitymują się wydanym przez ZGK, a wymaganym przez Ustawę z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 r. Nr  poz. 1152 ) upoważnieniem nr 3/2019 z dnia 10.01.2019 r. do wstępu na teren nieruchomości lub obiektów budowlanych Odbiorców ZGK w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z okolicznością pojawienia się na posesjach w miejscowości Kawęczyn i Turowice osoby podającej się za nową pracownicę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, rzekomo odczytującej stany wodomierzy, informujemy, iż nie jest to nasz pracownik.

Prosimy o ostrożność i ograniczone zaufanie  w przypadku podobnej sytuacji.

Informujemy, iż Inkasenci zatrudnieni w ZGK posiadają identyfikatory ze zdjęciem, którymi to na każdorazowe życzenie Państwa zobowiązani są do wylegitymowania się nimi.

ZGK uprzejmie informuje, że intensywny zapach chloru w wodzie spowodowany jest awarią pompy dozującej chlor, w wyniku czego, nadmierna dawka chloru przedostała się do sieci.

Obecnie prowadzone są działania zmierzające do zmniejszenia zawartości chloru w wodzie.

Do dnia jutrzejszego zawartość chloru w wodzie powinna być nieodczuwalna.

Za zaistniałą sytuacje przepraszamy.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów została uruchomiona usługa e-faktura.
Warunkiem korzystania z tego sposobu doręczania faktur jest złożenie pisemnej zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną - plik do pobrania.
E-faktura to popularna, prosta, bezpieczna i szybka forma dostarczania dokumentów.
Zamysłem dla tego rozwiązania jest optymalizacja kosztów, wygoda oraz ochrona środowiska, dlatego też zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości elektronicznego odbierania faktur.

Płatności bezgotówkowe już dostępne w Zakładzie
Informujemy, że w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej można już dokonywać opłat za czynsz, wodę i odprowadzanie ścieków przy użyciu karty płatniczej w technologii tradycyjnej i zbliżeniowej oraz telefonem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Zakład z dn. 23.05.2017 r. uruchomił terminal płatniczy pozwalający dokonywać płatności w formie bezgotówkowej. W terminalu są akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa elektron, Master Card, Maestro, Cirrus.

Dodatkowo informujemy, że klienci dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.
Jesteśmy przekonani, że wdrożony system płatności bezgotówkowej w znacznym stopniu ułatwi Państwu możliwość opłat w naszym Zakładzie.
Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej i szybkiej formy płatności.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie