Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Piątek, 17 sierpień 2018

Logowanie

 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą przy ul. Wareckiej 22 uprzejmie informuje, że badanie próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Konstancinie-Jeziornie ul. Warecka 22 wykazało ponadnormatywną liczbę bakterii coli. 
Zgodnie z Decyzją Nr HKN.4300.39.2018 z dnia 13.08.2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach, ul. Dworska 7, Konstancin-Jeziorna woda z wodociągu publicznego przy ul. Wareckiej 22 nie nadaje się do spożycia a jedynie na potrzeby gospodarcze.
W związku z zaistniałą sytuacją a także wykonując Decyzję Nr HKN.4300.39.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie unieruchomiono SUW Warecka i przystąpiono do działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm tj. płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.
Woda jest podawana z innych ujęć wody.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.


Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że badania wody wykonane w dniu 14.08.2018 r. przez PSSE w Chylicach, nie potwierdziły obecności  bakterii coli w pobranych próbkach wody.

Jednakże ze względu, że są to wyniki wstępne,  prosimy przed spożyciem o przegotowanie wody około 2-3 minuty.

Ostateczne wyniki badań wody znane będą w czwartek 16.08.2018 r., o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej.