Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ul. Warecka 22 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż  urządzenia hakowego do przewozu kontenerów. Urządzenie marki HS-Janco, udźwig 7,0  t, rok produkcji 2000, cena wywoławcza  15 000,00 zł netto.

Przedstawione urządzenie posiada Protokół z wykonania badania kontrolnego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Wynik badania pozytywny. W protokole wyznaczono termin następnego badania w lutym 2021 roku.

W/wymieniony dźwignik hakowy można obejrzeć w dniach 25.08 – 02.09.2020 roku w godz. 1100-1400 na terenie bazy technicznej ZGK przy ul. Słowiczej 5.

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta na urządzenie hakowe HS-Janco" należy składać w Sekretariacie ZGK do godz. 1000 w dniu 03.09.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 22 o godz. 1200 w dniu 03.09.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości urządzenia na konto ZGK BS O/Konstancin-Jeziorna
09 8002 0004 0210 8995 2002 0010 lub w kasie Zakładu do godz. 1000 w dniu przetargu.

Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku wyboru oferty. Jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedawcy.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę, oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z powodu pandemii koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników, od  dnia 8 czerwca 2020 r.:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500, kasa czynna w godzinach od 730 – 1400.
  2. Interesant w celu wejścia do budynku zakładu winien za pomocą aparatu telefonicznego umieszczonego przy drzwiach wejściowych do budynku zakładu, wybrać numer wewnętrzny odpowiedniego działu.
  3. Przed wejściem do budynku interesant zobowiązany jest zdezynfekować ręce środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez zakład przy drzwiach wejściowych.
  4. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m.
  5. Liczba interesantów przebywających w budynku nie może być większa niż 4 osoby w tym licząc opiekuna.
  6. Dopuszczalna liczba  interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
  7. W dalszym ciągu zaleca się załatwianie spraw urzędowych poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy   oraz  składanie  bezpośrednio   korespondencji w skrzynce podawczej umieszczonej na budynku ochrony:

Tel: 22 / 756 42 51

E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie wod.-kan. 600 899 628, 698 676 108

Dziękujemy za Państwa zrozumienie i prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że ze względu na obniżenie się zwierciadła wody oraz nieodwracalnym uszkodzeniem filtra studziennego, studnia wody oligoceńskiej została zamknięta.

W związku z powyższym Zakład przełączył punkt poboru wody "Warecka" ze studni oligoceńskiej na ujęcie ze złóż czwartorzędowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że uruchomił punkt poboru wody oligoceńskiej „Warecka” przy ul. Wareckiej 22 z czwartorzędowych studni głębinowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą przy ul. Wareckiej 22 uprzejmie informuje, że w związku z awarią studni głębinowej, ujecie wody oligoceńskiej będzie nieczynne do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (ZGK) informuje, iż na terenie gminy Konstancin-Jeziorna dokonywana jest bezpłatna wymiana wodomierzy głównych, które utraciły legalizację.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez firmę KAMAGRO z siedzibą przy ul. Kopernika 6 m. 2, 05-510 Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy  nr 2/2019 zawartej z ZGK w dniu 08.01.2019 r.

Osoby dokonujące wymiany wodomierzy legitymują się wydanym przez ZGK, a wymaganym przez Ustawę z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 r. Nr  poz. 1152 ) upoważnieniem nr 3/2019 z dnia 10.01.2019 r. do wstępu na teren nieruchomości lub obiektów budowlanych Odbiorców ZGK w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów została uruchomiona usługa e-faktura.
Warunkiem korzystania z tego sposobu doręczania faktur jest złożenie pisemnej zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną - plik do pobrania.
E-faktura to popularna, prosta, bezpieczna i szybka forma dostarczania dokumentów.
Zamysłem dla tego rozwiązania jest optymalizacja kosztów, wygoda oraz ochrona środowiska, dlatego też zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości elektronicznego odbierania faktur.

Płatności bezgotówkowe już dostępne w Zakładzie
Informujemy, że w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej można już dokonywać opłat za czynsz, wodę i odprowadzanie ścieków przy użyciu karty płatniczej w technologii tradycyjnej i zbliżeniowej oraz telefonem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Zakład z dn. 23.05.2017 r. uruchomił terminal płatniczy pozwalający dokonywać płatności w formie bezgotówkowej. W terminalu są akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa elektron, Master Card, Maestro, Cirrus.

Dodatkowo informujemy, że klienci dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.
Jesteśmy przekonani, że wdrożony system płatności bezgotówkowej w znacznym stopniu ułatwi Państwu możliwość opłat w naszym Zakładzie.
Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej i szybkiej formy płatności.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie